Osnovna škola Ivana Lovrića

UČENICI NAŠE ŠKOLE SUDJELOVALI SU NA RADIONICI IZRADE LUTAKA OD VUNE