Starac i more

Učenici 8.d razreda imali su sljedeći lektirni zadatak:

Izradi PowerPoint prezentaciju kojom ćeš, koristeći samo ilustracije, prepričati lektirno djelo. Predloške za ilustracije možeš potražiti na internetu, fotografirati ilustracije koje pronađeš u raznim knjigama  u knjižnici ili samostalno ilustrirati djelo,  fotografirati svoje ilustracije pa ih ugraditi u prezentaciju. 

Primjer prezentacije:

Lektira Ivan Glaurdić

 

 

 

Kontakt

Sending

©2020 Coded by Digital Tailors Hosted by CroCloud

Log in with your credentials

Forgot your details?