ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI

Zakon o radu

Zakoni o stručno-pedagoškom nadzoru

Zakon o prosvjetnoj inspekciji

Izmjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji

Zakoni o udžbenicima za osnovnu i srednju školu

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim  službama

Državni pedagoški standard osnovno školskog sustava odgoja i obrazovanja

Izmjene i dopune Državnoga pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Nacionalni okvirni kurikulum

Nastavni plan i program za OS

Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno obrazovnoj skupini u osnovnoj školi  NN 124-09 

Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi NN 40-1

Pravilnik o elementima i kriterijima

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera NN br 94_2015

Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave 

Pravilnik o obvezama učitelja i stručnih suradnika u OS-1

Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta učenika te sastavu stručnih povjerenstava Narodne novine broj 67-14

Pravilnik za učenike s teškoćama

Pravilnik izleti – interno pročišćeni tekst

Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu

Pravilnik o evidenciji radnog vremena

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o broju učenika

Pravilnik o napredovanju

Pravilnik o odgoju i obrazovanju darovitih učenika

Pravilnik o polaganju stručnog ispita

Pravilnik o sigurnoj upotrebi IKT-a

Pravilnik o upisu djece u OŠ

Pravilnik o vrednovanju učenika

Kontakt

Sending

©2020 Coded by Digital Tailors Hosted by CroCloud

Log in with your credentials

Forgot your details?