OBAVIJEST RODITELJIMA I UČENICIMA OSMIH RAZREDA

Potpisivanje PRIJAVNICE za upis u 1. razred srednje škole bit će 10.7.2017. (ponedjeljak) u 11 sati.

Učenici su dužni doći s jednim roditeljem. Učenik i roditelj/skrbnik potpisuju prijavnicu čime potvrđuju listu prioriteta odnosno odabir učenika.

Potpisivanje PRIJAVNICE s listom prioriteta ne jamči da će se kandidat i upisati na onaj izbor na kojemu je stekao pravo upisa u trenutku zaključavanja odabira odnosno ispisivanja prijavnice, već predstavlja njegovu konačnu odluku o poretku prijavljenih programa obrazovanja.
Trenutkom objave konačnih ljestvica (četvrtak13.srpnja 2017.) poretka kandidati stječu pravo upisa u program obrazovanja najvišega prioriteta u kojemu se nalaze u sklopu upisne kvote. Konačne ljestvice poretka više se ne mijenjaju.

Učenik svoj upis potvrđuje vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na UPISNICI dostupnoj na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a (www.upisi.hr), koju je dužan dostaviti u srednju školu do roka navedenoga u Kalendaru (od 13. do 19.srpnja 2017., škole same određuju točne datume za zaprimanje UPISNICE i dodatne dokumentacije unutar ovdje predviđenog razdoblja i objavljuje ih na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole).

Nakon što učenik potvrdi svoj upis vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na UPISNICI i dostavi je srednjoj školi, zajedno s ostalom potrebnom dokumentacijom, kandidat je upisan u I. razred srednje škole u školskoj godini 2017./2018.

Upisno povjerenstvo

Kontakt

Sending

©2020 Coded by Digital Tailors Hosted by CroCloud

Log in with your credentials

Forgot your details?