O ŠKOLI

O školi

Osnovna škola Ivana Lovrića u  Sinju ima 4060  metara četvorni unutarnjeg prostora i 10328 metara četvornih vanjskog prostora.

U sastavu škole su dvije  područne škole u Glavicama i Radošiću. Obje škole pohađaju učenici od prvog do četvrtog razreda.

Školska zgrada u Sinju ima 26 učionica od toga 12 klasičnih učionica i specijalizirane učionice za kemiju, biologiju, fiziku, povijest, geografiju,  likovnu kulturu,  glazbenu kulturu, vjeronauk.

Centralna škola ima školsku dvoranu 600 metara četvornih s potrebnom opremom, i dva  asfaltirana igrališta otvoreni prostor. Područne škole također imaju asfaltirana igrališta.

U centralnoj školi i obe područne škole nastava je organizirana u jednoj smjeni .

icon_0007_Ebene-8

Područna škola Glavice

U pet razrednih odjela nastavu u jednoj smjeni pohađa 99 učenika. Školska zgrada je sanirana 2007. godine što je unaprijedilo kvalitetu izvođenja nastave

icon_0004_Ebene-2

Centralna škola

U centralnoj školi redovita nastava se izvodi u jednoj smjeni od prvog do osmog razreda. Od prvog do četvrtog razreda u jedanaest razrednih odjela nastavu pohađa 263 učenika. Od petog do osmog razreda u šesnaest razrednih odjela nastavu pohađa 362 učenika. Nastava je kabinetska.
Prvi nastavni sat počinje u 8.00 sati, šesti sat završava u 13.15 sati.

icon_0001_Ebene-5

Područna škola Radošić

U dva kombinirana razredna odjela (I. i III.; II. i IV.) u jednoj smjeni nastavu pohađa 28 učenika.

Djelatnici

 • Vranko Perković
 • 021/ 821 – 095
 • 021/ 821-227
 • ured@os-ilovrica-sinj.skole.hr
 • Ivana Katić – pedagog
 • Ivona Tabak – knjižničarka
 • Ana Bavčević – psiholog
 • Nikolina Runje – logoped
 • Ana Vučić
 • Anđelka Glavinić
 • Ankica Vidalina
 • Darija Vulić
 • Dobra Masnić
 • Ivan Perković
 • Marija Pavić
 • Meri Kuštre
 • Milka Budimir
 • Mirela B. Bekan
 • Anita Kudrić Dolić
 • Mirjana Đipalo-Levantin
 • Mirjana Živalj
 • Petra Gabrić
 • Silvia Poljak
 • Snježana Vučić
 • Tanja Jukić
 • Andrea Norac
 • Andrijana Viro (Vedrana Bilobrk)
 • Anita Barač
 • Paula Mihaljević
 • Antonio Mravak
 • Cvjetana Vrca (Jure Poljak)
 • Danijela Gašpar
 • Darijo Klarić
 • Dragana Dolić
 • Dušan Klarić-Kukuz
 • Emilija Milanović
 • Frano Vučković
 • Ita Vučković
 • Ivana Dolić
 • Jagoda Gaurina
 • Ksenija Šlender
 • Ivan Čugura
 • Slaven Lakić
 • Maja Grgurević
 • Marija Perković-Paloš
 • Marija Župić
 • Mirjana Đula
 • Nada Mandac
 • Neda V. Lončar
 • Nena Kekez Grubiša
 • Nives Maganić
 • Pero Mihaljević
 • Senka Grubišić
 • Silva Čarić-Vučak
 • Stipe Alebić
 • Valentina Ivandić
 • Vesna Samardžić
 • Zoran Samardžić
 • Žana Majić
 • Penka Miladinov
 • Igor Jagnjić – domar
 • Anđelka Mijić – spremačica
 • Ivka Pavlović – spremačica
 • Ljiljana Vučković – spremačica
 • Marija Jenjić – spremačica
 • Marija Runje – spremačica
 • Nataša Delija – spremačica
 • Tanja Cvrlje – spremačica
 • Vesna Domjanović – spremačica
 • Zrinka Buljan – spremačica
 • Vesna Bošnjak – tajnica

Kolegijalna tijela škole

Generacije učenika

Kontakt

Sending

©2020 Coded by Digital Tailors Hosted by CroCloud

Log in with your credentials

Forgot your details?