Natječaji

Pravilnik o sigurnoj upotrebi IKT-a

Pravilnik_o_djelokrugu_rada_tajnika_te_administrativno-tehničkim_i_pomoćnim_poslovima_koji_se_obavljaju_u_osnovnoj_školi_NN_40-1

Pravilnik o polaganju stručnog ispita

Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o broju učenika…

Pravilnik o evidenciji radnog vremna

Pravilnik o odgoju i obrazovanju darovitih učenika

Pravilnik o upisu djece 

Pravilnik o vrednovanju učenika

Pravilnik_o_broju_učenika_u_redovitom_i_kombiniranom_razrednom_odjelu_i_odgojno-obrazovnoj_skupini_u_osnovnoj_školi_NN_124-09

Pravilnik_o_elementima_i_kriterijima_final

Pravilnik_o_izmjeni_Pravilnika_o_kriterijima_za_izricanje_pedagoških_mjera

Pravilnik_o_kriterijima_za_izricanje_pedagoskih_mjera_NN_br_94_2015

Pravilnik_o_nacčnu_postupanja_odgojno-obrazovnih_radnika_školskih_ustanova_u_poduzimanju_mjera_zaštite_prava_učenika_te_prijave_

Pravilnik_o_obvezama_učitelja_i_strucnih_suradnika_u_Oš

Pravilnik_o_pedagoškoj_dokumentaciji_i_evidenciji_te_javnim_ispravama_u_školskim_ustanovama

Pravilnik_o_postupku_utvrđivanja_psihofizičkog_stanja_djeteta_ucenika_te_sastavu_stručnih_povjerenstava_Narodne_novinebroj_67-14

Pravilnik_za_učenike_s_teškćcama

Pravilnik-izleti-interno-pročišćeni-tekst

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Izmjene i dopune Državnoga pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Nacionalni_okvirni_kurikulum

Nastavni plan i program za OŠ

Pravilnik o napredovanju

Pravilnik_o_nacinu_postupanja_odgojno-obrazovnih_radnika_skolskih_ustanova_u_poduzimanju_mjera_zastite_prava_ucenika_te_prijave_

Empty section. Edit page to add content here.

Kontakt

Sending

©2019 Coded by Digital Tailors Hosted by CroCloud

Log in with your credentials

Forgot your details?