I ja lako špreham Dojč

Kako s lakoćom možemo koristiti dative i akuzative i bez problema objasniti kako će seljanka uz pomoć sluge prebaciti životinje s jedne strane obale na drugu bez da se međusobno ne pojedu vidjeli smo na konverzacijskom satu. Ponosna učiteljica Danijela cijeli sat je gotovo šutjela dok su učenici uspješno objašnjavali tok prelaska s jedne strane obale na drugu, i to naravno na njemačkom jeziku. :-)k1k2k5k3 (1)k3k4

Kontakt

Sending

©2019 Coded by Digital Tailors Hosted by CroCloud

Log in with your credentials

Forgot your details?