Europski dan jezika i Međunarodni tjedan gluhih

Na inicijativu Vijeća Europe Europski dan jezika obilježava se svake godine 26. rujna.

Povodom ovoga Dana, niz događanja se organizira diljem Europe. 800 milijuna Europljana zastupanih u Vijeću Europe s 47 država članica, potiču se na učenje što više jezika, u svakoj životnoj dobi, u školi i izvan nje. Budući da je jezična raznolikost alat za postizanje većeg međukulturnog razumijevanja i ključni čimbenik bogate kulturne baštine našeg kontinenta, Vijeće Europe promiče višejezičnost u cijeloj Europi.

Naši  su  se učenici priključili obilježavanju Europskog dana jezika i Međunarodnog tjedna gluhih koji se također obilježava posljednji tjedan u mjesecu rujnu. Cilj obilježavanja Međunarodnog tjedna gluhih je podizanje svijesti javnosti o specifičnim problemima i potrebama gluhih osoba, što je jedna od temeljnih pretpostavki za poboljšanje njihova položaja u društvu i kvalitete života. Organizacije širom svijeta različitim aktivnostima i kampanjama nastoje privući pažnju javnosti na probleme s kojima se suočavaju gluhe osobe. Taj tjedan također podiže solidarnost među samim gluhim osobama i njihovim pomagačima te se koristi za stimuliranje većih napora u promicanju prava gluhih osoba širom svijeta na boljem obrazovanju i većem zapošljavanju.

Spojivši ove dvije manifestacije naši su učenici izradili plakate na temu Europski dan jezika i Dan gluhih. Ovaj veliki posao rađen je međupredmetno na satu likovne kulture i engleskog jezika. Na satu razrednika govorilo se o velikoj važnosti učenja stranih jezika uključujući i hrvatski znakovni jezik te toleranciji, pomoći i prihvaćanju različitosti. Asistentica Anđela Župić koja koristi znakovni jezik, te naš učenik s oštećenjem sluha uvelike su pridonijeli uspješnoj provedbi aktivnosti.

Naši plakati izloženi su u holu osnovne škole Ivana Lovrića u Sinju. Razrednica i učenici 7.b razreda stoje na raspolaganju svima koji imaju dodatnih pitanja o hrvatskom znakovnom jeziku jer su jako puno naučili prilikom izrade navedenih materijala.

Za kraj želimo svima sretan Europski dan jezika i Dan gluhih te puno uspjeha u učenju stranih jezika, a posebno hrvatskog znakovnog jezika.

 

 

TALIJANSKI JEZIK

26 settembre – Giornata europea delle lingue

La Giornata europea delle lingue (GEL) è stata celebrata per la prima volta nel corso dell’Anno europeo delle lingue nel 2001. Al termine di questa campagna, il Comitato dei Ministri ha deciso di istituire la GEL in quanto evento celebrato il 26 settembre di ogni anno. In tale occasione, milioni di persone in tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa, ma anche in altre parti del mondo, organizzano o prendono parte ad attività volte a promuovere la diversità linguistica e la capacità di parlare altre lingue.

Lo scopo generale della Giornata è quello di richiamare l’attenzione sulla ricca diversità linguistica e culturale dell’Europa, che deve essere mantenuta e incoraggiata, ma anche sulla necessità di accrescere la gamma di lingue apprese nel corso della vita, in modo da sviluppare la propria competenza plurilinguistica e arricchire la comprensione interculturale. La Giornata europea delle lingue rappresenta un’occasione per celebrare tutte le lingue che vengono utilizzate in Europa.

 

 

 

  1. rujna – Europski dan jezika

Europski dan jezika obilježen je po prvi put tijekom Europske godine

jezika 2001. Na kraju ove kampanje, Odbor ministara odlučio se za postavljanje

Europski dan jezika kao događaja koji se slavi 26. rujna svake godine. U to vrijeme,

milijuni ljudi u svim državama članicama Vijeća Europe, ali i u drugim

dijelovima svijeta, organiziraju ili sudjeluju u aktivnostima promicanja

jezične raznolikosti i sposobnosti govora drugim jezicima.

 

Opći cilj Europskog dana jezika jest skrenuti pozornost na bogatu jezičnu i kulturnu

raznolikost Europe, koja se mora održavati i poticati, ali i na potrebu da se

poveća raspon jezika naučenih u životu, u cilju razvoja vlastite

višejezične kompetentnosti i boljega međukulturalnog razumijevanja. Europski

dan jezika je prigoda za proslavu svih jezika koji se koriste u Europi.

Anita Barač

Kontakt

Sending

©2020 Coded by Digital Tailors Hosted by CroCloud

Log in with your credentials

Forgot your details?