7.a i 7.b razred danas su se na satu informatike  uključili u projekt “Sat kodiranja”. Učenici su bili oduševljeni sudjelovanjem u istom.

Nastavni cilj  Sata kodiranja je na učenicima prilagođen način predstaviti neke od osnovnih koncepata u programiranju, tako će učenici u radionicama moći naučiti o komandama, petljama i drugim konceptima koje postoje i u “pravom” programiranju.

 

1

Kontakt

Sending

©2019 Coded by Digital Tailors Hosted by CroCloud

Log in with your credentials

Forgot your details?